DEMOLIČNÍ A BOURACÍ PRÁCE

Nabízíme Vám veškeré demolice objektu nebo jejích částí bouráme betonové, železobetonové, dřevěné, zděné stavby, ocelové stavby, stavby ze smíšených materiálu demolice provádíme od těžkých strojních prací po ruční rozebírání řezání pálení trhání nebojíme se používat nové metody.

Profesionální demoliční práce provádíme s maximálním ohledem na ochranu osob i majetku nacházejícího se v bezprostředním okolí demolice. Disponujeme veškerou potřebnou technikou pro rychlou, efektivní a bezpečnou práci. Součástí demolice je také odstranění veškerého stavebního odpadu a suti a úklid.

Bourací práce a demolice jsou zakončeny odvozem odpadu na skládku a případnou ekologickou likvidací v recyklačním středisku.