MONITOROVÁNÍ KANALIZACE

V dnešní době je možné vidět starých budov a průmyslových zón. Nové budovy budou sloužit většinou k úplně jinému účelu, než pro který byly stavěny a projektovány.

Bohužel důležité podzemní sítě, jako jsou kanalizace, zůstávají v původním stavu.

Proto je velmi důležité již na začátku rekonstrukce mít celkový posudek stavu kanalizace s případným návrhem na opravu. Velmi často se monitoring používá ke zjištění skutečného stavu kanalizačních sítí ve městech a obcích. Rovněž při kolaudacích a přejímkách nových staveb má v dnešní době TV kamera své nezastupitelné místo.

Kde využijete monitoring podzemní sítě

  • Zjištění skutečného stavu kanalizačních sítí
  • Kolaudacích
  • Přejímkách nových staveb

Novinku v systému TV monitoringu představuje kamera

Výhody použité technologie

  • Automatické zaznamenání všech informací
  • Možnost uložení záznamu
  • Velká monitorovací rychlost
  • Měření spádu potrubí
  • Měření ovality potrubí
  • Měření velikosti trhlin
  • Měření průměru kanalizačních přípojek