Služby

Jiří Mihal – Zemní práce, výkopové práce

Provádíme zemní práce a výkopové práce zaměřené na pozemní, dopravní a průmyslové stavitelství pro podnikatelský i soukromý sektor. K zemním práci nabízíme i služby v oblasti dopravy – přemisťování zeminy, suti, stavebního materiálu a dalších.

Po dohodě lze provést paletové nakládací a manipulační práce nebo demolice menšího rozsahu.

Pro provedení požadovaných zemních prací nás kontaktujte a my s Vámi rádi projednáme rozsah zakázky, dohodneme termín a provedeme předběžnou kalkulaci. Jsme plátci DPH.

Zemní práce, výkopové práce

– pro pozemní dopravní a průmyslové stavitelství terénní úpravy rovinných a svažitých terénů – svahování

 • sejmutí ornice, rozprostření ornice
 • odkopávky, vykopávky, prokopávky strojním podkopem
 • inženýrské sítě (plynovody, vodovody, kanalizace, telekomunikace)
 • výkopávky základů staveb, rodinných domků
 • výkopy drenážních ryh kolem základů staveb minibagrem
 • úpravy komunikací
 • zahrnovací práce – zásyp ryh, obsyp potrubí apod.
 • hloubení bazénů, jezírek, jam, rýh, sklepů apod.

Demoliční a bourací práce

 • demolice menšího rozsahu

Nakládací a manipulační práce

 • nakládání a přemisťování sypkých materiálů
 • práce s paletovými vidlemi
 • skládka, nakládka materiálu
 • uložení sypaniny na skládku
 • dovoz stavebního meteriálů
 • odvoz suti a jiných materiálů

Ostatní práce

 • zimní odklízení sněhu
 • Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek