VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE

Výkopové a zemní práce jsou zásadní součástí přípravy stavby nového domu: kvalitní výkopové práce od naší společnosti můžete využít třeba před stavbou základů nebo pokládkou inženýrských sítí. Výkopové práce si ale naši klienti objednávají také pro účely realizace hydroizolace nebo odvodnění.

Především se jedná o hrubé terénní práce, velkoobjemové přesuny zeminy, skrývkové práce a jiné. jsme schopni realizovat náročné zakázky ve stísněném nebo jinak problematickém prostředí.

  • sejmutí ornice, rozprostření ornice
  • odkopávky, vykopávky, prokopávky strojním podkopem
  • inženýrské sítě (plynovody, vodovody, kanalizace, telekomunikace)
  • vykopávky základů staveb, rodinných domků
  • výkopy drenážních rýh kolem základů staveb minibagrem
  • úpravy komunikací
  • zahrnovaní – zásyp rýh, obsyp potrubí apod.
  • hloubení bazénů, jezírek, jam, rýh, sklepů apod.